top of page

פתרון בעיות בחיים ובעולם העבודה

לשנות לחלוטין את היחס שלנו לבעיות ולהגיע לפתרונות יצירתיים ומפתיעים

הרצאה מבוקשת שעברה בארגונים המובילים במשק במשובים מעולים!


מה בהרצאה: 

  • כיצד לפתור בעיות בעזרת הכלים של חשיבה המצאתית שיטתית 

  • מהם המאפיינים של פתרונות יצירתיים 

  • דוגמאות לבעיות שונות ודרכי הפתרון שלהם

     


bottom of page