top of page

עולם של חדשנות

SIT - חשיבה המצאתית שיטתית

הסודות של המתודולוגיה שעשתה מהפכה בעולם החדשנות והיצירתיות.


ההרצאה הזו היא מפגש אינטראקטיבי ומרתק שמשתף ומערב את הקהל ומלווה בדוגמאות רלוונטיות, חידות וסרטונים.


מה בהרצאה: 

  • מה זו חדשנות?

  • מהם קיבעונות מחשבתיים וכיצד להתגבר עליהם 

  • הדרך להפוך תבניות מחשבה לכלי חשיבה עוצמתיים

  • כלי החשיבה המרכזיים של שיטת SIT והדרך ליישם אותם


bottom of page