top of page

להתפתח כמאסטר

החיבור בין המתנה הייחודית שלך לעולם והיכולת שלך להשקיע

Building self mastery להתפתח כמאסטר


כולנו רוצים למצוא את המקומות שבהם אנחנו באמת טובים וייחודיים.

כשאנחנו מבינים את המקומות הללו אנחנו נדרשים למפות את הכלים והערכים שעוזרים לנו להיות עוד יותר טובים בתחום הזה ולבלוט, להתמקצע.

זה כמובן דורש לשבור תפיסות לגבי עצמך וגם לבנות הרגלים חדשים שיש בהם התמדה, למידה ופריצת גבולות אישית.


מה בהרצאה: 

  • שילוב של חדשנות ופריצת גבלות תודעתיים אישית

  • כלים ישימים לשבירת הנחות אישית

  • עקרונות מפתח ליצירת הרגלים התומכים בשינוי אישי

  • נלמד כלי של מיפוי מפת התפתחות אישית מתוך רעיונות פורצי דרך ליצירת קפיצת תודעה קוונטית בתחום בו רוצים להמקצע
bottom of page