top of page

חוסן תודעתי ורגשי

אתגר הוא מפתח להתפתחות וצמיחה כשאנחנו מוכנים לפגוש אותו

יש כל כך הרבה עומס רגשי ומנטאלי שלא ברור בכלל איך עובדים?

ההרצאה מביאה מודל עוצמתי המתבסס על שלושה עוגנים: חוסן מנטאלי, חוסן רגשי וביסוס תחושת ביטחון ופרואקטיביות, 

המודל עוזר ותומך  בהתמודדות בזמנים קשים. 


מה בהרצאה:  

  • מודל מסייע ליצירת חוסן בזמנים קשים 

  • כלי ייחודי לפריקה רגשית מודעת 

  • תרגולים תומכים לניהול אישי וכן ניהול הסביבה הביתית וסביבת העבודה.  

  • כלי ליצירת בהירות מחשבתית, סדר במחשבות והתנהלות מתוך רווחה. 


מבית לוהאריה בית לתהליכי התפתחות

bottom of page