top of page

בחזרה לטבע

מה ביכולתנו לעשות ביחס למשבר האקלים?

משבר האקלים מציב בפנינו דילמות ברמה הארגונית והאישית. 

הוא מצריך מאתנו לאמץ דפוסים חדשים של חשיבה וגם להשתנות ברמה המעשית.


בהרצאה:

  • מה זה משבר האקלים ומה קורה כרגע בעולם כדי למנוע אותו

  • מה המשמעות של להיות ארגון ירוק ולצעוד לעבר העתיד בצורה ערכית ומודעת

  • מתוך התבוננות במציאות שבה העולם נמצא בשנים אלו נבחן גישות שונות להתייחסות לשינויים, ברמה האישית והארגונית


נושאים מרכזיים: קיימות, איכות סביבה, משבר האקלים, המצב העולמי והמצב בארץ כיוונים ותחזיות. bottom of page