top of page

פתרון בעיות יצירתי בחיים ובעבודה

בעיות כמנוע של שינוי

בעיות לא נעלמות כשמתעלמים מהן, אבל הן יכולות להיות שער לשינוי והתפתחות כשפוגשים אותן.


גם כשנראה שאין סוף לבעיות ולאתגרים, הסדנה הזו מביאה כלים מהפכניים לפתרון בעיות ארגוניות ואישיות על ידי השיטה של חשיבה המצאתית שיטתית בשילוב עם כלים רגשיים התומכים חוסן ופרואקטיביות בעתות משבר.


מה בסדנה:  

  • דרך חדשה ומהפכנית להבין מה זאת בכלל בעיה 

  • למידה ויישום של כלים עוצמתיים לפתרון בעיות יצירתי  

  • יצירת תוכנית הטמעה של הפתרונות שנוצרו בסדנהbottom of page