top of page

מסע להתפתחות מקצועית מתמשכת

לנווט את הדרך בעידן המשתנה

היכולת לנווט את הדרך בעידן המשתנה


סדנה זו מיועדת להכין את המשתתפים למציאות משתנה של עולם העבודה, מהפכת הטכנולוגיה והצרכים המשתנים.


באמצעות מיפוי יכולות, תרגול גמישות מחשבתית וגיבוש תוכנית אישית, המשתתפים יפתחו ארגז כלים לצמיחה מתמדת ולהובלת הקריירה שלהם.


הסדנה תשלב כלי AI חדשניים עם מתודות מנחות, ותציע לכל משתתף ראייה אופטימית להתפתחות מקצועית מתמשכת ומשמעותית.


מטרות הסדנה:

  • לפתוח תפיסה חדשה של התפתחות מקצועית דינאמית בעולם משתנה. 

  • להקנות כלי של "מיפוי יכולות" ליצירת תוכנית התפתחות אישית מבוססת "איסוף יכולות" 

  • לעודד חשיבה יצירתית ופרואקטיבית בנוגע לקריירה ולהזדמנויות התפתחות עתידיות


bottom of page