top of page

לעבוד מתוך ייחודיות

מציאת משמעות וסיפוק בעבודה

העובדים שלך לא מספיק מחוברים לעבודה?


לא צריך לשנות את העבודה שלהם, אלא לעזור להם להתחבר לייחודיות שלהם 

ובכך לתחושת מימוש וסיפוק בעבודה.


מה בסדנה:  

  • כלים לחבר את העובדים למשמעות האישית שיש להם בעבודה 

  • אבחון אישי של איכויות וכישורים. 

  • דרכים למציאת חיבור בין האיכויות האישיות לצרכים הארגוניים

  • כלים שתומכים בגמישות מחשבתית ורגשית. 

  • יצירת מפת התפתחות אישית 

bottom of page